با سلام خدمت بازديد كنندگان محترم

بدليل اشكال در لينكهاي دانلود وبلاگ

براي دانلود نمونه سوالات امتحاني به اين وبسايت مراجعه كنيد


http://www.ab-rafiee.com


 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 
اصول و مباني مديريتسيستم هاي چند رسانه ايمباني فناوري اطلاعاتسيستم عامل
مهندسي it2مباحث نومديريت و كنترل پروژهشبيه سازي
شبكه1مهندسي نرم افزار1مهندسي نرم افزار 2پايگاه داده
تحقيق در عملياتتاريخانقلاب اسلاميجمعيت و تنظيم خانواده
قرانهوش مصنوعيفناوري اطلاعات براي مديران
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 


 وبلاگ جزوه و حل تمرين : كليك كنيد


رياضي 1 رياضي 2 فيزيك 1فيزيك 2آمار    
ديفرانسيل اقتصاد مهندسيمباني الكترونيك ديجيتالپايگاه دادهپاسكال
++Cمدار منطقيساختمان دادهساختمان گسستهزبان تخصصي
ذخيرهشيوه ارائه مطالبمباني فناوري اطلاعاتنظريه زبانها و ماشينهااصول و مباني مديريت
سيستم عاملمهندسي نرم افزار 1مهندسي نرم افزار 2مهندسي IT1مهندسي IT2
گرافيكIT براي مديرانسيستم چند رسانه ايمديريت و كنترل پروژهمديريت استراتژيك
طراحي الگوريتمشبكه 1شبكه 2هوش مصنوعيتجارت الكترونيك
زبان عموميشبيه سازيسيستم اطلاعات مديريتتحقيق در عملياتمباحث نو
تاريخ و قرآنانديشه 2انقلاب  جمعيتتربيت بدني 1و2
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 

مهندسي فناوري اطلاعات1   1-88-87

فناوري اطلاعات براي مديران   1-88-87      2-88-87

مديريت و كنترل پروژه       1-88-87

تحقيق در عمليات    1-88-87

شبكه2     1-88-87

مباني الكترونيك ديجيتال    2-87-86   1-88-87

مديريت استراتژيك    1-88-87


نمونه سوالات مهندسي فناوري اطلاعات2 - سيستم هاي چند رسانه اي- مباحث نو و فناوري اطلاعات براي مديران ترم 1-89-88  دريك فايل

دانلود

 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 
مباني فناوري اطلاعاترياضي2انديشه1فارسي
تجارت الكترونيكتربيت بدني1تربيت بدني2زبان عمومي
تحقيق در عملياتسيستم  اطلاعات مديريتهوش مصنوعيجمعيت و تنظيم خانواده
فرهنگ و تمدن (تاريخ)آشنايي با قانون اساسيمهندسي فناوري اطلاعات 1مهندسي فناوري اطلاعات2
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 
مهندسي نرم افزار1مهندسي نرم افزار2سيستم عاملاقتصاد مهندسي
هوش مصنوعيمدار منطقيمعمارياصول و مباني مديريت
پاسكالشبكه1پايگاه دادهنظريه زبانها و ماشينها
مديريت و كنترل پروژهمديريت استراتژيكسيستم اطلاعات مديريترياضي 1
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 
امار و احتمالات كاربردي   طراحي الگوريتم شيوه ارائه مطالبفيزيك1 گرافيك
مباني الكترونيك ديجيتال    مدار منطقي     معماريمهندسي نرم افزار1مهندسي نرم افزار2
نظريه زبانها و ماشينها   پايگاه دادهرياضي1ساختمان دادهشبكه1
شبيه سازيسيستم عاملساختمان گسسته++Cدیفرانسیل
فيزيك 2شبکه 2زبان تخصصیذخیره پاسكال
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
 
رياضي187-88-287-88-186-87-286-87-1
رياضي287-88-287-88-186-87-286-87-1
فيزيك187-88-287-88-186-87-286-87-1
فيزيك287-88-287-88-186-87-286-87-1
آمار87-88-287-88-186-87-286-87-1
معادلات ديفرانسيل87-88-287-88-186-87-286-87-1
اقتصاد مهندسي87-88-287-88-186-87-286-87-1
پاسكال87-88-287-88-186-87-286-87-1
++c87-88-287-88-186-87-286-87-1
ساختمان گسسته87-88-287-88-186-87-286-87-1
ساختمان داده87-88-287-88-186-87-286-87-1
مدار منطقي87-88-287-88-186-87-286-87-1
طراحي الگوريتم87-88-287-88-186-87-286-87-1
ذخيره و بازيابي87-88-287-88-186-87-286-87-1
شيوه ارائه مطالب87-88-287-88-186-87-286-87-1
زبان تخصصي87-88-287-88-186-87-286-87-1
معماري87-88-287-88-186-87-286-87-1
مباني فناوري اطلاعات87-88-286-87-186-87-286-87-1
اصول و مباني مديريت87-88-287-88-186-87-286-87-1
سيستم عامل87-88-287-88-186-87-286-87-1
نظريه زبانها و ماشينها87-88-287-88-186-87-286-87-1
شبكه187-88-287-88-186-87-286-87-1
مهندسي نرم افزار187-88-287-88-186-87-286-87-1
مهندسي نرم افزار 287-88-287-88-186-87-286-87-1
تجارت الكترونيك
87-88-186-87-2
سيستم اطلاعات مديريت87-88-287-88-186-87-286-87-1
هوش مصنوعي87-88-287-88-186-87-286-87-1
گرافيك
87-88-287-88-1
شبيه سازي87-88-287-88-1

پايگاه داده87-88-287-88-186-87-286-87-1
 
 
   |    نوشته شده توسط سعيد گلكار
 
 
     
 

pctfx3.3

مجله اینترنتی رسانه

Digital Classic Fix Template

سي دي كاتالوگ چند رسانه اي گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog دامنه فارسی

ثبت سایت دامنه فارسی لینوکس سرور